Privatumo politika
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Topimeksas“ (toliau – Bendrovė/Pardavėjas) vertina klientų (toliau – Klientų/Pirkėjų) privatumą ir siekia užtikrinti, jog naršydami svetainėje www.topimeksas.lt ir įsigydami prekes jaustųsi saugiai. Ši privatumo politika reglamentuoja Elektroninės parduotuvės ir Pirkėjų pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Privatumo politika parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais teisės aktais, reglamentuojančiais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus. Bendrovės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.
3. Naudodamasis Bendrovės svetaine ir El. parduotuvėje nurodydamas savo Asmens duomenis, Klientas sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis ir tuo, kad Bendrovė juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Kliento sutikimo, pavyzdžiui, siekiant gerinti Kliento patirtį, sutikimo pagrindu gautą informaciją naudoti siunčiant įmonės naujienlaiškius apie produktus bei akcijas, ar teiraujantis Kliento nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę).
II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

1. Bendrovė renka tiesiogiai Kliento pateiktus duomenis užsakant ir perkant prekes el. parduotuvėje, įskaitant vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, IP adresą.
2. Klientas, registruodamasis svetainėje, privalo užtikrinti, kad pateikti jo Asmens duomenys yra teisingi.
3. Bendrovė gali statistiniais tikslais rinkti su Kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes, jų pavadinimus, kiekius, kainas, atsiskaitymo būdų duomenis, prekių atsiėmimo vietą. Tokie statistiniai duomenys yra renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų Asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
4. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
   4.1. Asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
   4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir skaidriai. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina tinkamą Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
   4.3. Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
   4.4. Asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
   4.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Pirkėjų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
   4.6. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų perdavimui yra naudojamas saugiausias ryšys su serveriu, kurį užtikrina TLS v1.2 SHA256 su RSA 2048 bitų šifravimo raktu. Tokiu būdu Asmens duomenys saugiai ir pašaliniams asmenims neįskaitomu formatu perduodami tiesiogiai Pardavėjui;
   4.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
   4.8. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.
5. Įsigyti prekes El. parduotuvėje gali:
   5.1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
   5.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
   5.3. Juridiniai asmenys;
   5.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
6. Pirkėjo Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
   6.1. Pirkėjo prekių užsakymų apdorojimui;
   6.2. Finansinių dokumentų išrašymui (pavyzdžiui, sąskaitų-faktūrų);
   6.3. Problemų, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, sprendimui;
   6.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, specialių pasiūlymų, akcijų ar kitos informacijos, susijusios su Bendrove, siuntimui el. būdu).
7. Pardavėjas tam, kad galėtų pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas El. parduotuvėje, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašyta informacija naudojama siekiant atpažinti Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, ir svetainės lankomumo statistikos rinkimui.
   7.1. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokia informacija yra įrašoma, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus;
   7.2. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija jo kompiuteryje, tačiau, tokiu atveju, kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos;
   7.3. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Pirkėjo pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Pirkėjo sutikimas. Jūsų sutikimas taikomas šioms sritims: www.topimeksas.lt;
   7.4. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims;
   7.5. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Kliento naudojamos naršyklės. Norėdamas daugiau sužinoti, kaip tvarkyti ar pašalinti naršyklėje įdiegtus slapukus, Pirkėjas gali apsilankyti naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėti trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera;
   7.6. Bendrovės svetainėje yra naudojami šie slapukų (cookies) tipai:

    Būtinieji Slapukai – jie įgalina naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie svetainėje susikurtos Paskyros. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.
    Analitiniai/veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek Klientų naudojasi svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga svetainės funkcionalumo tobulinimui.
    Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
    Funkciniai/nustatymų Slapukai – tai Slapukai, naudojami svetaine pakartotinai besinaudojančio Kliento atpažinimui. Jie padeda personalizuoti svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus, pavyzdžiui, Kliento pasirinktą kalbą arba regioną, kuriame yra.
    Reklaminiai/Trečiųjų šalių Slapukai – vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Facebook ir Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.
8. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie El. parduotuvės www.topimeksas.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
9. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenys serveryje bus saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo. Taip pat jo atlikti užsakymai laikomi 5 metus dėl to, kad kai kurioms prekėms yra taikoma 5 metų garantija. Pirkėjo paskyra ir visa informacija bus
ištrinta po 5 metų skaičiuojant nuo paskutinio prisijungimo. Kai bus ištrinta paskyra, Pirkėjas nebegaus UAB „Topimeksas“ naujienlaiškių elektroniniu paštu, jeigu buvo juos užsiprenumeravęs.
10. Administruodamas www.topimeksas.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus svetainės administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus (IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose).
III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

1. Bendrovė užtikrina, jog Pirkėjo duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai yra gautas Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui.
2. Asmens duomenis galima perduoti partneriams, kurių paslaugomis naudojamasi norint įvykdyti Kliento užsakymą:
   2.1. Siuntų pristatymo tarnybai, kuri naudoja Asmens duomenis siekiant užtikrinti prekių pristatymą;
   2.2. Asmenims, užtikrinantiems naujienlaiškių siuntimą reklamos tikslais (šiuo atveju – Omnisend);
   2.3. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti, tada Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
3. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. 4. Jeigu už www.topimeksas.lt El. parduotuvėje įsigytas prekes mokate internetinės bankininkystės sistemoje, tokiu atveju Pirkėjo duomenų ir mokėjimo saugumą užtikrina banko serveris, kuriame atliekate mokėjimą.
IV. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS, ATNAUJINIMAS AR IŠTRYNIMAS

1. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Pardavėjas iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą el. paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Bendrovė turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
2. Klientas, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turi teisę:
   2.1. Žinoti apie savo duomenų tvarkymą;
   2.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   2.3. Gauti informaciją apie tvarkomus jo Asmens duomenis, prieš tai pateikus tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė ar vairuotojo pažymėjimas); informacija Pirkėjui pateikiama jo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu;
   2.4. Reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius Asmens duomenis;
   2.5. Nesutikti, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
   2.6. Taisyti savo Asmens duomenis prisijungus prie savo Paskyros;
   2.7. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
   2.8. Reikalauti, kad Bendrovė apribotų jo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
   2.9. Perkelti savo Asmens duomenis;
3. Prašyti ištrinti duomenis, jei jie yra pertekliniai ar tvarkomi neteisėtai;
   3.1. Nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys; tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų el. parduotuvėje www.topimeksas.lt.
3. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Bendrovei elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus
ar atsisako juos atlikti. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
4. Bendrovė turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
5. Jeigu Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti to Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
V. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2021 m. gegužės 02 d. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką, todėl rekomenduojama periodiškai apsilankyti svetainėje www.topimeksas.lt, kurioje visada bus pateikta naujausia redakcija.
2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami El. parduotuvės sistemoje.
3. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu, kreipdamasis VI skyriuje pateiktais kontaktais, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis El. parduotuvės paslaugomis.
4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi El. parduotuve, laikoma, kad jis sutinkate su nauja redakcija. VI.